(now.com新闻)【now.com】大台套《张保仔》,真系越睇越火滚。首先《张保仔》条桥系抄嘅,明明就系郑中基拍先,只是改了名做《神秘宝藏》。本来同样系张保仔,一齐拍好难讲系抄,问题是郑中基版本,一样系拍穿越,不单题材,一个唔该都冇连条桥都抄埋开剧集!但人的大台,你又吹佢唔胀。而且唔系第一次了,上次林超贤开《破风》,又被抄桥拍成《衝线》,好多人冇睇,以为《破风》系《衝线》的电影版呀,阴功。
 
    抄桥,仲要抢头啖汤。《张保仔》早过郑中基《神秘宝藏》起码几个月,上次又系一样,《衝线》早《破风》5个月播,林超贤想要的单车热就足足cool down了5个月,一下子怎翻热?拍剧时间短,想早过人推出,一定做得到,随时人的煞科才开拍都可以追得到,电影要做后期又要拍院线嘛,先天已蚀底。
 
 
    抢头啖汤,仲要冇诚意。郑中基搵男神黄子华做张保仔,你出个洪永城,差天共地。最初用黄浩然都窄窄的,唔upgrade之馀仲要downgrade?
 
    冇诚意,仲要拍得差。连黄秋生都忍唔住批评,导演冇尽到责任提醒陈凯琳,令佢小动作过多,开枪戏表现「狰狞」,对整个演出感到被滋扰。秋生讲得好有道理,观众眼见的只系陈凯琳演出不好,但其实教佢做戏,甚至选佢去做戏的人责任更大,佢唔应该受晒所有批评,而且根本只系所有问题的冰山一角。
 
 
    拍得差,仲要错资料。一个清朝宫女,已经识得讲「卧底」。我知,这些漏洞在剧集好常见,「同朕check吓」就系最佳例子,但错误系唔应该被习惯的,而且穿越剧对白唔跟足历史,就唔够真实感,人人讲说话都同现代人一样,仲穿乜鬼越啫。
 


 
    错资料,仲要唔合理。有集讲张保仔落海捉海鲜,陈凯琳落埋水,惊觉以前香港海底原来好靓,呢个讯息几好,本来值得一讚,问题是之后两个人冇氧气樽,居然可以潜入深海睇珊瑚睇足5分钟,未免太过将观众当成白痴吧。仲有,陈凯琳入了水龙卷,出番来后可以全身乾爽滴水不沾,有时真系俾少少诚意好唔好?
 
 
    做人嘅野,其实都唔想一面倒踩到尽,问题是未用脑睇已见到一箩缺点,抄到桥都唔识脱角,结果每次都又要睇又要闹,根本就冇得拣。
 
    文:鲁连
 
    〈娱乐乜乜乜〉逢星期一至五刊登
 
    将每日的娱乐热话,以全新角度为大家点评,大胆假设,细心求笑,希望满足到去到边度都好锺意睇娱乐新闻的你。