【on.cc东网专讯】 艺人陈雅伦早前喺微博,甫左一张着住婚纱兼写下「每一个女孩子都在期待的一天」嘅留言,即时惹来婚讯嘅消息。事后,《东网》向她查证后,其澄清冇此事,但就透露身边有不少嘅追求者,包括专业人士、艺人同讲国语嘅男士等等,仲话希望快啲有好事近咁话。
 
咁岩陈雅伦又喺微博上载左几张相,话同北京好朋友喺山顶睇夜景兼食饭:「北京的好朋友到香港来,带他到山顶烛光晚餐,欣赏全世界最漂亮的夜景。」哗!个男性友人嚟自讲国语嘅北京,又加上两人做情侣会做嘅事,就系拍住拖上山顶睇夜景烛光晚餐,而且两人仲一啲都唔尴尬面贴面合照,唔通陈雅伦今次真系拍拖?

陈雅伦同男友人一齐去山顶烛光晚餐。

陈雅伦仲开车载埋男友人。

陈雅伦同男友人面贴面合照。

陈雅伦拍下的美景呀~